Information

Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskoleutbildningar (YH) och Kvalificerade yrkesutbildningar (KY) är eftergymnasiala utbildningsformer. De skall ge en praktisk yrkesutbildning av hög kvalitet som leder till arbete. Utbildningarna bygger på ett nära samarbete mellan arbetsliv och olika utbildningsanordnare och finns inom många områden. YH- och KY-utbildningar vänder sig både till dem som kommer direkt från gymnasieskolan och till yrkesverksamma som vill fördjupa sina kunskaper inom ett visst område. För behörighet krävs grundläggande behörighet för högskolestudier eller motsvarande kunskaper. En del utbildningar har särskilda behörighetskrav utöver den grundläggande behörigheten. YH- och KY-utbildningar anordnas av kommuner, högskolor och företag. De är huvudmän för utbildningarna och har tillsammans med arbetslivet utformat innehållet. Alla YH- och KY-utbildningar är godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan. För varje utbildning finns en ledningsgrupp som ska säkerställa utbildningens kvalitet och yrkesrelevans. Studerande på YH- och KY-utbildningar uppbär studiemedel från CSN. Över 80% får arbete direkt efter examen.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit