Skapa studerandekonto

Personuppgifter
Kontaktsätt (obligatoriskt)
Här kan du välja vilket eller vilka sätt du i första hand vill bli kontaktad av skolan på.
Adressuppgifter
Eftersändning av post
Adressen gäller
Lösenord
Lösenordet måste innehålla minst 8 tecken, en liten bokstav, en stor bokstav och en siffra.

Information om behandling av personuppgifter

IT-Högskolans hantering av dina personuppgifter
I och med att IT-Högskolan vill bedriva utbildning av hög kvalité och erbjuda dig programvaror, digitalt schema och möjligheten till allt material i digitalform under utbildningens gång vill IT-Högskolan informera hur vi använda dina personuppgifter.
 
Vad är en personuppgift?
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, tex namn, personnummer, adress och e-postadress, bild och ljuduppgifter om en fysisk person räknas som personuppgifter. Krypterade eller kodade uppgifter är också personuppgifter om någon har en nyckel som kan koppla dem till en person.
CSN och MYH (Myndigheten för yrkeshögskolan)
IT-Högskolan har som krav att rapportera ditt personnummer till CSN och till MYH. MYH och CSN har rätt att behandla alla de personuppgifter som behövs för handläggning och administration. Uppgifterna sparas i två år efter avslutad utbildning, det är den tid IT-Högskolan har rätt att utfärda examen för en utbildning.
 
Hur lagras din information?
Din information kommer lagras på IT-Högskolans server i en allokerad mapp. Tillgång till mappen har verksamhetsansvarig och utbildningsledare.  
 
 
Vad lagrar IT-Högskolan för information?
Utöver CSN och MYH sparar IT-Högskolan uppgifter om dig i följande syften:
 • Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt i förekommande fall personnummer
 • Hantera dina kursval och antagning till utbildningar och kurser
 • Uppgifter som behövs till exempel vid hjälpåtgärder för de studerande och anställda
 • Bankuppgifter och andra ekonomiska uppgifter för ekonomiska transaktioner
 • Uppgifter inhämtade inom ramen för deltagande i en utbildning eller kurs
 • Information om studieresultat och annan information relaterat till studier
 • Information som samlas in vid besök på IT-Högskolans webbplatser i syfte att förbättra användarvänligheten på dem, exempelvis via kakor
 • Information vid deltagande i konferenser eller kurser
 • Kursutvärderingar
 • Kontroll av eventuella plagiat eller studiefusk
 • Säkerhetskopiering av IT-system
Varför lagrar IT-Högskolan informationen?
IT-Högskolan lagrar dina personuppgifter för att utbildningen ska fortlöpa smidigt och att du ska få återkoppling, betyg och stöd för att nå examen.
 
Vart skickas din information?
IT-Högskolan kommer skicka personuppgifter till CSN, MYH och SCB. I övrigt skickas information till vår digitala läroplattform www.ITHSdistans.se som administreras av utbildningsledare och verksamhetsansvarig. Utbildare har också tillgång till dina uppgifter för att kunna spara betyg och skapa återkoppling på dina inlämningar.
 
Hur kan man rätta/ta bort information?
Information som krävs för att rapportera till CSN, MYH och SCB kommer inte tas bort.
Om du vill ha din information rättad/borttagen mejlar du info@iths.se. OBS, de enda uppgifterna som kan rättas är uppgifter kopplade till stödsystem som MS Imagine, Slack, Pluralsight, etc. vilka är system som stödjer din inlärning.
Jag intygar (obligatoriskt)

Hjälp

Skyddad identitet

Har du skyddade personuppgifter registrera inte din ansökan här utan kontakta .

Personuppgifter

Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer om GDPR.

Mobiltelefon

Om du anger ett nummer till en mobiltelefon har du möjlighet att kontaktas via SMS. Därför är det viktigt att du skriver numret i ett korrekt format, ex: 0701234567 (utan landskod, bindestreck eller mellanslag).

Alvis logo Alvis från Gotit